Hanar

Hanar Hemma

C.I.E UKCH USCH USGCH DKCH LUCH EECH KLBCH EUJW-15 NOV-15 NOJV-15 NOV-17 HelV-17 NORDV-18 KBHV-19 DKKV-19

SEUCH DKCH NOUCH EECH SEJ(rå)CH SEV-19

Csiki Kopo Keanu

"Igor"

Hanar på foder/delägda: