Hanar

Hanar Hemma

C.I.E DKCH USCH USGCH LUCH EUJW-15 NOV-15 NOJV-15 NOV-17 HelV-17
NORDV-18 KBHV-19 DKKV-19

SEUCH DKCH NOUCH SEJ(rå)CH SEV-19

Hanar på foder/delägda: