Hanar

Hanar Hemma

C.I.E UKCH USCH USGCH DKCH LUCH EECH KLBCH EUJW-15 NOV-15 NOJV-15 NOV-17 HelV-17 NORDV-18 KBHV-19 DKKV-19 DKV-22 FIVV-22 FIV-22 NORDV-22 NORDVV-22 SEV-22

SEUCH DKCH NOUCH EECH SEJ(rå)CH SEV-19 DKVV-22 SEVV-22

EEJCH TlnJV-21

Maliwick's Mega Pint

"Klark"

Csiki Kopo Keanu

"Igor"

Maliwick's True North

"Norbert"

Hanar på foder/delägda: