Pixie

BISS C.I.E DKCH EECH PLJCH FIJV-12 SEJV-12 SEV-14 SEV-15 NORDV-15 SEV-16 NORDV-19 NORDVV-19

Alotorius Old Glory Keep The Promise

Gruppvinnare och BIS på flertalet specialer


World Clubshow Winner - Milano 2015

#1 årets utställningsbeagle - 2015

#3 Årets utställningsbeagle - 2014


GK anlagsklass Viltspår


Född: 11 September 2011


Uppfödare: Magdalena Szwalek, Polen


Hälsa:

MLS - N/N

Factor 7 - N/F

IGS - N/N

NCCD - N/N

PKDef - N/N

Lafora Epilepi - N/N

Hypocatalasia - N/NFar:

PLCH PLJCH HotShot Xandrina


Mor:

PLCH RUSCH PLJCH HORCH RKFCH Alotorius Old Glory Altro Mondo

Galleri